Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Субота, 14 Березень 2020 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  08.12.2009

Аналіз регуляторного впливу
впровадження проекту розпорядження голови Свалявської районної державної адміністрації   “Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом Свалявської районної державної адміністрації
на договірних засадах та у сфері використання архівних документів”

Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається
розв’язати шляхом державного регулювання
        Проблема –   ціни на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом райдержадміністрації із забезпечення збереженості та науково-технічного опрацювання документів на підприємствах, в установах і організаціях та у сфері використання архівних документів не розроблені і не відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів у зв’язку із затвердженням Держкомархівом України нових типових норм часу і виробітку на основні види робіт, що виконуються у державних архівних установах, змінами у законодавстві з оплати праці працівникам бюджетної сфери, розширенням Переліку архівних робіт (послуг), які мають виконуватися на платній основі.
        Згідно із статею 35 Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” архіви мають право “надавати за плату послуги з використання фізичними та юридичними особами відомостей, що містяться в архівних документах”, а також “виконувати на платній основі роботи, пов’язані з науково-технічним опрацюванням і забезпеченням збереженості архівних документів, що є власністю держави, територіальних громад, фізичних і юридичних осіб...”
        Постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 затверджено Перелік платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів. Зазначений Перелік був доповнений новими видами платних послуг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 № 1608.
        Ціни на архівні роботи (послуги) визначаються відповідно до наказу Державного комітету архівів України від 24.01.2001 № 6 “ Про затвердження Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.02.2001 за № 179/5370, і повинні компенсувати витрати архіву на виконання послуг, які передбачені Переліком платних послуг. У зв’язку з цим, перегляд цін на архівні роботи (послуги) має відбуватися після кожного підвищення мінімальної заробітної плати та відповідного перегляду посадових окладів працівників архівного відділу райдержадміністрації.
        Відповідно до Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами, формування ціни на роботи (послуги) є розрахунком валових витрат, пов’язаних з їх виконанням.
        Валові витрати на здійснення робіт (послуг) визначаються згідно   до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” та складаються із таких показників:
- витрат на оплату праці відповідно до умов оплати праці, встановлених чинними нормативними актами;
- внесків на державне пенсійне та соціальне страхування;
- обов’язкові платежі та податки відповідно до чинного законодавства.
    Слід зазначити, що на виконання статті 35 Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, надання архівних довідок, необхідних для забезпечення соціального захисту громадян (підтвердження трудового стажу та розміру заробітної плати, освіти та навчання, нагородження, присвоєння почесних звань, обрання депутатом органів місцевого самоврядування, участь у партизанському, підпільному русі, перебування у концтаборах та робочих таборах під час Другої світової війни, про реабілітацію репресованих громадян та ряд інших), а також надання фізичним особам для користування в читальному залі архіву документів, що належать державі, територіальним громадам (згідно визначених норм), та архівних довідок судам, правоохоронним, контрольно-ревізійним органам України, а також юридичним і фізичним особам, які передали документи на зберігання, здійснюється безоплатно.
        Що стосується Переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок державних коштів, то він включає підготовку довідок (генеалогічних, фактографічних, біографічних, історичних, тематичних і майнових) на запити фізичних та юридичних осіб. Зокрема, це архівні довідки про підтвердження родинного зв’язку з метою одержання спадщини, встановлення або підтвердження певного факту, події, дати, уточнення біографічних фактів фізичної особи, підтвердження прав власності на нерухоме майно, виділення землі фізичним та юридичним особам, пошук та надання копій, витягів з документів або рішень місцевих органів влади про створення установ, організацій, підприємств, написання короткої історичної довідки про установу, підприємство, населений пункт, ряд інших.
        Запит фізичної особи може стосуватися самого заявника, осіб, що перебувають на його утриманні або під його опікою, його померлої дружини (чоловіка) або близьких родичів.
        Строк виконання запиту не перевищує 30 днів з моменту його реєстрації. У разі термінового, на прохання замовника, виконання робіт і послуг,   вартість замовлення збільшується на 50 % від основної ціни.
        Для громадян, які користуються пільгами, згідно чинного законодавства встановлюється відсоток знижки оплати архівних послуг. Інваліди війни та громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, мають 100 % знижку за платні довідки відповідно статей 13, 16 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту”.
        Запити органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатські звернення виконуються безоплатно та у строки, встановлені законодавством.


Мета державного регулювання
        Проект розпорядження голови райдержадміністрації "Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом райдержадміністрації", розроблений з метою встановлення розміру цін на платні архівні послуги згідно вимог чинного законодавства, поліпшення фінансового становища архіву, що сприятиме більш раціональному використанню коштів Державного бюджету.

Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення мети
        Одним із альтернативних способів регулювання розміру цін на платні послуги можна розглянути питання щодо закріплення у чинному законодавстві безоплатного надання архівних послуг (робіт), зазначених у Переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються   за рахунок бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 (зі змінами). Проте, неможливість планування об’ємів зазначених платних робіт (послуг) та не одержання додаткових коштів для зміцнення матеріально-технічної бази архівного відділу райдержадміністрації за рахунок надання платних послуг призведе до   використання на ці потреби бюджетних коштів, при їх наявності.
        Другим альтернативним варіантом може бути – законодавчо   закріпити базовий розмір цін на платні роботи (послуги) та встановити порядок їх індексації при зміні розмірів мінімальної заробітної плати, посадових окладів архівних працівників.   Однак, в цьому випадку нові ціни не завжди будуть компенсувати витрати архівного відділу райдержадміністрації на виконання послуг, які передбачені переліком платних послуг. Адже, ці види послуг в різних архівах надають архівісти, в яких не однакова оплата праці, що впливає на вартість цих послуг.
        Ще один альтернативний варіант – відмовитись від розроблення цін на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом райдержадміністрації. В цьому випадку ціни на платні архівні роботи (послуги) не розроблятимуться,що суперечить вимогам чинних нормативно-правових актів у зв’язку із затвердженням Держкомархівом України нових типових норм часу і виробітку на основні види робіт, що виконуються у державних архівних установах, змінами у законодавстві з оплати праці працівникам бюджетної сфери.

Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми
          У разі     реєстрації   Свалявським районним управлінням юстиції в Закарпатській області розпорядження про затвердження цін як нормативно-правового акту ціни будуть застосовуватися при визначені вартості робіт (послуг), які надаються архівним відділом райдержадміністрації на платній основі відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 (зі змінами).
          Інформацію про платні послуги буде розміщено на веб-сайті райдержадміністрації   та на інформаційному стенді архівного відділу радержадміністрації.
            Архівний відділ райдержадміністрації надаватиме платні послуги в розмірі економічно обгрунтованих витрат на їх виконання, на засадах відкритості, доступності та прозорості структури ціни для громадян та юридичних осіб.
 
Обгрунтування можливості досягнення
визначеної мети у разі   прийняття регуляторного акта
          Затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом райдержадміністрації на договірних засадах та у сфері використання архівних документів, дозволить забезпечити належне упорядкування розмірів плати за виконання платних   робіт (послуг) згідно чинного законодавства, а також сприятиме збільшенню обсягів надходжень на розрахунковий рахунок райдержадміністрації, які спрямовуються на часткове покриття видатків архіву щодо його функціонування,   утримання і ремонт майна, зміцнення матеріально-технічної бази, розвиток архівної системи.
          З метою доступності платних робіт   (послуг) для   громадян та юридичних осіб, розрахунок цін здійснювався за мінімальними тарифами   й висвітлений у Розрахунку вартості трудових затрат та планової калькуляції цін на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом райдержадміністрації на договірних засадах та у сфері використання архівних документів.
          На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна криза, інфляційні процеси в країні та можливі урядові рішення про збільшення розмірів надходжень до державних цільових фондів.
Очікувані результати прийняття регуляторного акта
Сфери впливу Вид впливу
Інтереси громадян Гарантує забезпечення законних
інтересів громадян у наданні інформації
Інтереси юридичних осіб Збільшення витрат на виконання замовлень з науково-технічного опрацювання документів, що сприятиме збереженню документів Національного архівного фонду, а також документів з особового складу для забезпечення соціального захисту громадян
Інтереси держави Забезпечення якісного формування Національного архівного фонду

Сфера впливу Вигоди Витрати
Інтереси громадян Забезпечення   законних інтересів у наданні
інформації Для категорії громадян, які користуються пільгами, встановлюється відповідний відсоток знижки оплати послуг. Інваліди війни та громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, мають 100 % знижку за платні довідки. Інші громадяни здійснюють оплату платних послуг згідно затверджених цін
Інтереси юридичних осіб Вчасне науково-техніч-не опрацювання документів, оптимізація роботи архівних підрозділів підприємств, установ та організацій Збільшення витрат на роботи (послуги) з науково-технічного опрацювання документів, що сприятиме   збереженню документів та унеможливить їх втрату
          Впровадження регуляторного акта не вимагає додаткових витрат, навпаки – його впровадження збільшить надходження до державних цільових фондів: страхових внесків до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, Фонду соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Ціни на архівні роботи (послуги), які подані на розгляд,   включають тільки вартість трудових затрат та плату до державних цільових фондів.

Обгрунтування строку чинності регуляторного акта
          Термін дії цього регуляторного акта встановлюється до внесення змін у нормативно-правові акти загальнодержавного рівня, що регулюють надання платних архівних робіт (послуг) та оплату праці працівників бюджетної сфери.

Показники результативності регуляторного акта
          Показниками результативності дії регуляторного акта є:  
- обсяг коштів, отриманих від надання платних послуг у сфері використання архівних документів, а також із забезпечення збереженості та науково-технічного опрацювання документів на підприємствах, в установах і організаціях;
- розмір надходжень до   державних цільових фондів - Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, Фонду соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві;
- кількість архівних довідок, виданих на платній основі;
- кількість юридичних осіб, яким надано послуги з   науково-технічного опрацювання документів;
- кількість одиниць зберігання управлінської документації постійного та тимчасового зберігання, документів з особового складу, які упорядковано працівниками архівного відділу райдержадміністрації на договірних засадах в установах, організаціях, підприємствах;
    -   збільшення кількості коштів, одержаних від надання платних послуг, які направлено на покриття витрат, пов’язаних із функціонуванням,   утриманням і ремонтом майна архіву, зміцнення його матеріально-технічної бази, розвиток архівної системи.
Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися
відстеження результативності регуляторного акта
          Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися   архівним відділом райдержадміністрації у строки, які передбачені Законом України “Про державну регуляторну політику у сфері господарської діяльності” для базового, повторного та періодичного відстеження.          
          При проведенні відстежень аналізуватиметься кількість наданих платних послуг;   обсяг коштів, отриманих від надання платних послуг у сфері використання архівних документів, а також із забезпечення збереженості та науково-технічного опрацювання документів на підприємствах, в установах і організаціях; розмір коштів, одержаних від надання платних послуг, які направлено на покриття витрат, пов’язаних із функціонуванням,   утриманням і ремонтом майна архіву, зміцнення його матеріально-технічної бази, розвиток архівної системи.
          Відстеження здійснюватиметься шляхом обробки статистичної інформації та   аналізу інформації, яка надійде від громадян та юридичних осіб, користувачів платних послуг.
Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта
          Періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акта визначається планами контрольної роботи   Державного комітету архівів України.
       
Перший заступник голови
державної адміністрації                                                           І.І.Ланьо

 
© 2020 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com