Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Середа, 19 Грудень 2018 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКРАЇНА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови   Свалявської   районної   державної   адміністрації
Закарпатської   області17.   12.   2012 Свалява № 409

Про Програму підтримки „Вісті Свалявщини”
на 2013-2015 роки


Відповідно до статті 17 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Законів України „Про інформацію”,   „Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”:

1. Схвалити Програму підтримки районної газети „Вісті Свалявщини” на 2013-2015 роки (додається) та внести її на розгляд районної ради.
2. Фінансовому правлінню райдержадміністрації (Прожегач Р.В.) передбачити асигнування для здійснення заходів програми з урахуванням можливостей районного бюджету.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови державної адміністрації Грабар Е.В.

Голова державної адміністрації         Г.П. Уліганинець

 

                                                                                              Схвалено
Розпорядження   голови
державної адміністрації  
17.   12.   2012       №   409


Програма
підтримки районної газети
„Вісті Свалявщини ” на 2013-2015 роки

1. Загальні положення

Програма підтримки   районної газети „Вісті Свалявщини ” на 2013-2015 роки (далі – Програма) підготовлена відповідно до Законів України „Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”, „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”; Указів Президента України від 8 грудня 2000 року № 1323 „Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, дальшого утвердження свободи слова в Україні”, від 1 серпня 2002 року № 638 „Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади”, з метою розвитку громадянського та інформаційного суспільства, підтримки свободи слова, належного висвітлення роботи районної влади та ініціатив територіальних громад району, створення належних фінансових умов для діяльності редакції газети „Вісті Свалявщини”.
Районна газета „Вісті Свалявщини ” – єдиний друкований засіб масової інформації районної сфери розповсюдження як джерело інформування населення про соціально-економічне та громадсько-політичне життя району, діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Передплатна ціна на газету формується співзасновниками на рівні середньої по області і становила у 2012 році 5,47 гривень на місяць або 65,64 гривень на рік. Всі доходи редакції (реалізація газет, реклама та оголошення) становлять 70% від загальної суми витрат на виготовлення інформаційної продукції, що не забезпечують самоокупності газети. Через підвищення ціни газетного паперу, поліграфічних послуг, енергоносіїв, вартості послуг Укрпошти з доставки газет, зростання рівня заробітної плати підвищується собівартість газети.
Співзасновники: районна державна адміністрація, районна рада та колектив редакції газети несуть   відповідальність перед передплатниками за своєчасний вихід газети, повну, своєчасну і об’єктивну інформацію населення про життя району.

                                                        2.   Мета Програми

Сприяння редакції „Вісті Свалявщини” у зміцненні її матеріально-технічної бази, поліпшенні змістовного і поліграфічного рівня видання, забезпечення повного і якісного висвітлення діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, депутатів районної ради для задоволення потреб громадян у питаннях інформування.

        3. Основні завдання та заходи з реалізації Програми

3.1. Формування національного світогляду, утвердження української державності, злагоди в суспільстві, пропаганда національного відродження, демократичних процесів, захист інтересів жителів району, формування громадської думки щодо зміцнення правопорядку, трудової, виробничої, виконавчої дисципліни, впровадження нових форм і методів господарювання, підтримка підприємництва, пропаганда здорового способу життя.
3.2. Компетентне дослідження і аналіз соціальних, економічних, політичних, морально-етичних, молодіжних, культурних та інших проблем та процесів суспільного життя, пропаганда духовних загальнолюдських цінностей, об’єктивне висвітлення минулого рідного краю.
3.3. Висвітлення діяльності районної державної адміністрації, районної, міської та сільських рад, підприємств, організацій та установ.
3.4. Поліпшення змісту газети „Вісті Свалявщини”.
3.5. Зміцнення матеріально-технічної бази редакції газети „Вісті Свалявщини” (придбання предметів, обладнання, канцтоварів,утримання транспортних засобів, оплата комунальних послуг, послуг зв’язку тощо).
3.6. Поширення інформацій, оголошень, авторських матеріалів роз’яснювального характеру.
3.7. Оприлюднення регулярних та нормативно-правових   актів, статистичних даних про соціально-економічний розвиток району.
3.8. Підготовка та поширення матеріалів про найцікавіші події районного життя, культурно-масові заходи, інвестиційну привабливість району тощо.
3.9. Здійснення організаційних заходів, пов’язаних з друкуванням та реалізацією газети   „Вісті Свалявщини”.

                              4. Фінансування Програми

Фінансове забезпечення завдань та заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься за рахунок районного бюджету та інших джерел не заборонених законом.
Орієнтований обсяг фінансування Програми складатиме 150 тисяч гривень на рік.
Виконавцем Програми та одержувачем бюджетних коштів є редакція газети   „ Вісті Свалявщини ”.

5. Очікувані результати реалізації Програми

У результаті впровадження Програми очікується:
підвищення повноти та оперативності інформування територіальної громади району про діяльності органів влади з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя району, області та країні;

подальше забезпечення відкритості діяльності органів місцевої влади;
прозорість прийняття і виконання актів районної ради та райдержадміністрації, високий рівень контролю за їх виконанням;
забезпечення відкритості процесу проведення тендерів з державних закупівель;
сприяння більш ефективній взаємодії депутатів районної ради з виборцями;    
формування стратегії соціально-економічного розвитку району з урахуванням результатів соціологічних досліджень громадської думки;
забезпечення участі членів територіальної громади в процесі обговорення та прийняття проектів регуляторних актів районної влади;
забезпечення взаємодії громадян та органів місцевого самоврядування в реалізації зворотного зв’язку, більш оперативного реагування на звернення громадян;
забезпечення індивідуальних інформаційних потреб населення району з отримання необхідної інформації стосовно діяльності місцевих органів влади;
поліпшення іміджу Свалявщини як інвестиційно привабливого культурного та туристичного краю.


 
© 2018 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com