Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Середа, 19 Грудень 2018 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКРАЇНА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови   Свалявської   районної   державної   адміністрації
Закарпатської   області03.   12.   2012 Свалява № 388


Про   розподіл   субвенції з державного бюджету                                                                                                                                                                  


    Відповідно до статей 2 і 18 Закону України „Про місцеві державні адміні-страції ”, постанови Кабінету Міністрів України від 11 червня 2012 року № 517   „Про затвердження Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідве-дення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виник-ла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджува-лися та/ або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самовряду-вання ” (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2012 року № 1074), розпорядження голови обласної державної адміні-страції від 03.12. 2012 № 660   „Про розподіл субвенції з державного бюджету” та погодження постійної комісії районної ради з питань фінансів та бюджету (протокол від 03.12.2012 №58 ):
        1. Збільшити за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюдже-там на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, по-слуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідпові-дністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водо-постачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/ або погоджу-валися органами державної влади чи місцевого самоврядування (код 41036600) обсяг доходів спеціального фонду районного бюджету у сумі 69 400 гривень.
          2. Відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадмі-ністрації ( Саїд Л.Ф. ) спрямувати кошти районному комунальному підприємст-ву водопостачання та водовідведення в сумі 69 400 гривень для погашення за-боргованості з різниці в тарифах за послуги   централізованого водопостачання та водовідведення населенню ( КФК 100602;КЕКВ 1310).  
          3. Відповідно до пункту 14 рішення   районної ради від 05 січня 2012 року № 137 „Про районний бюджет на 2012 рік ” фінансовому   управлінню райдерж-
                                                              2

адміністрації здійснити розподіл субвенції з державного бюджету згідно з пун-ктом 1,2 цього розпорядження та внести відповідні матеріали на затвердження чергової сесії районної ради.
      4.   Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на   заступника голови   державної адміністрації Таліяна М.Й..


Перший заступник голови державної адміністрації                                         Ю.М. Кошеля        

 
© 2018 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com