Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Четвер, 05 Грудень 2019 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Питна вода Свалявщини

Додаток до рішення 18 сесії районної ради V скликання від 29.05.2008 р. № ____

РАЙОННА   ПРОГРАМА
“Питна вода Свалявщини” на 2008-2020 роки


ВСТУП

Протягом останніх років у водопровідно-каналізаційному господарстві району накопичилась велика кількість проблем, які потребують термінового вирішення та значних фінансових вкладень.

У зношеному та аварійному стані знаходиться до 50 відсотків водопровідно-каналізаційних мереж, значна кількість енергоємного обладнання відпрацювала нормативні терміни експлуатації і потребує заміни.

Втрати питної води під час її транспортування та розподілу в середньому в районі сягають 11 відсотків. Значна частина населення м. Свалява забезпечується питною водою з водозабору «Ждимир», частина з водозабору «Бистрий». Окремим населеним пунктам Поляна, Солочин, Росош, Керецьки, Березники подається вода з локальних водозаборів. Деякі населені пункти району забезпечуються водою, яка за окремими якісними показниками не відповідає вимогам державних стандартів. Це негативно впливає на рівень та якість комунальних послуг, у зв’язку з чим є нагальна потреба у реформуванні та розвиткові цієї важливої підгалузі житлово-комунального господарства.

У місцевих бюджетах на реалізацію програм розвитку житлово-комунального господарства, зокрема розвиток і реконструкцію систем водопостачання та водовідведення, катастрофічно не вистачає коштів. Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення Загальнодержавної програми “Питна вода України” на 2006-2020 роки з державного бюджету України становлять 5229950 тис.грн., у тому числі субвенції місцевим бюджетам для виконання заходів з попередження аварій та техногенних катастроф на аварійних об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства комунальної власності – 1500000 тис. грн., в Закарпатській області відповідно: 139116,67 тис. грн. та 39900,0 тис. гривень.

На сучасному етапі вирішальне значення має запровадження нових інноваційних науково обґрунтованих підходів та методів підвищення ефективності управління, зокрема у сфері водопровідно-каналізаційного господарства. Водночас у   більшості органів місцевого самоврядування поки що відсутні довгострокові програми розвитку цієї важливої сфери, тому їх дії, здебільшого, є ситуативними, не завжди логічними та послідовними.

Виконання Програми передбачає насамперед забезпечення населення району якісною питною водою в достатній кількості через підвищення ефективності та надійності функціонування систем життєзабезпечення населення, поліпшення якості послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат і втрат у процесі надання цих послуг.

РОЗДІЛ І

Загальні положення
        Районна програма на виконання Загальнодержавної програми “Питна вода України” на 2006-2020 роки (далі – Програма) спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення району якісною питною водою в достатній кількості відповідно до Закону України „Про питну воду та питне водопостачання”.

          Розроблення Програми обумовлено наступними факторами:

            - зношеністю основних фондів систем водопостачання і водовідведення та їх незадовільним технічним станом і відповідно вагомою часткою втрат води в мережах при її транспортуванні;  

            - незадовільним екологічним станом поверхневих та підземних джерел (в окремих випадках) питного водопостачання;

            - застосуванням застарілих технологій та обладнання в системах питного водопостачання і водовідведення населених пунктів;

            - високою   енергоємністю   обладнання, що експлуатується в централізованих системах водопостачання та водовідведення;

            - недостатнім використанням розвіданих запасів та перспективних ресурсів підземних вод, придатних   для питного водопостачання населення;

            - обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем водопостачання.

            Органи місцевого самоврядування під час розроблення та затвердження місцевих бюджетів мають передбачати необхідні кошти для забезпечення виконання розроблених місцевих програм (заходів) щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості.

1.1. Нормативно-правова база Програми

Нормативна-правова база Програми – Закони України: “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 – 2010 роки”, "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки", “Про житлово-комунальні послуги”, “Про питну воду та питне водопостачання”,   “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”, “Про оренду державного та комунального майна”, “Про концесії”, “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, Водний кодекс України, Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, постанова Верховної Ради України “Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів”, інші нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади.

1.2. Етапи виконання Програми

Програма розрахована на 13 років і виконуватиметься у три етапи.

На першому етапі (2008-2010 роки) передбачається :

- стабілізувати фінансово-економічний стан підприємств питного водопостачання та водовідведення шляхом запровадження економічно обґрунтованих тарифів на послуги з урахуванням витрат для здійснення капітальних вкладень;

- здійснити заходи щодо економії питної води та зниження енергоємності її виробництва;

- створити сприятливі умови для залучення інвестиційних ресурсів з метою переоснащення систем питного водопостачання та водовідведення;

- здійснити заходи з дослідження і охорони джерел питного водопостачання (інвентаризація та екологічна оцінка стану поверхневих та підземних джерел, розроблення прогнозів їх якості, проведення паспортизації джерел питного водопостачання);

- поліпшити стан і забезпечити дотримання режимів зон санітарної охорони та водоохоронних зон джерел питного водопостачання;

- відновити та реконструювати в сільських населених пунктах системи питного водопостачання, що знаходяться у непрацюючому стані або постачають воду, яка не відповідає нормативам якості питної води;

- покращити якість питної води в населених пунктах з найбільшою її невідповідністю державним стандартам та санітарному законодавству.

На другому етапі (2011-2015 роки) передбачається:

- розширити обсяги робіт з відновлення, реконструкції, будівництва систем питного водопостачання та водовідведення міст і сільських населених пунктів, а також з охорони та покращення стану водних об’єктів – джерел питного водопостачання;

- здійснити заходи щодо підвищення ефективності і надійності функціонування систем питного водопостачання та водовідведення, які забезпечать поступове поліпшення якості питної води, питного водопостачання та водовідведення.

На третьому етапі (2016-2020 роки) передбачається завершення найбільш капіталовитратних   заходів, які дадуть змогу докорінно покращити забезпечення населення району якісною питною водою.

РОЗДІЛ ІІ

СУЧАСНИЙ СТАН ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ТА ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ

2.1.Аналіз стану водопровідно-каналізаційного господарства, питного водопостачання та висновки щодо тенденцій його розвитку та поліпшення якості питної води

Централізоване водопостачання та водовідведення в Свалявському районі здійснює Свалявське РКП водопостачання та водовідведення (РКП ВВ). Підприємство обслуговує водопровідну мережу м. Свалява, с. Березники, с. Керецьки, с. Неліпино, с. Росош та каналізаційну мережу м. Свалява та с. Росош.

Питною водою з водопровідних мереж, які обслуговує Свалявське   РКП ВВ, забезпечено 10,5 тис. осіб, або 64% населення м. Свалява, 16% населення с. Неліпино, 17% населення с. Керецьки, 14% населення с. Березники та 103 абоненти с. Росош.

На даний час діють відомчі локальні водопровідні мережі:

-         ТОВ НВП «Грифсканд-Свалява»;

-         ТОВ «Імперіал» (завод «Продтоварів»);

-         Свалявська ЦРЛ;

-         Залізнична станція м. Свалява;

-         Водопровід «ЛУГ» сан. «Сонячне Закарпаття»;

-         ТОВ «Плосківський завод мінеральних вод».

Інше населення району забезпечується водою з нецентралізованих джерел водопостачання – трубчастих та шахтних колодязів, каптажних поверхневих джерел.

Аналіз результатів лабораторних досліджень водопровідної води на мікробіологічні показники засвідчив, що в 2005 році   відсоток проб, які не відповідають   Держстандарту ”Вода питна” 2874-82, становив:

-         комунальний централізований водопровід     15 з 364 (4 %);

-         нецентралізовані джерела водопостачання     55 з 91 (60%).

На протязі 9 місяців 2007 року було досліджено 324 проби питної води, з них:

-         на мікробіологічні показники     – 267;

-         на фізико-хімічні показники       –   57.

За мікробіологічними показниками із загальної кількості проб води 25 проб не відповідали Держстандарту, з них:

-         комунальний централізований водопровід     –   9 з 220;

-         відомчі водопроводи                                         – 17 з 35;

-         сільські водопроводи                                         –   4 з 12.

За 9 місяців 2007 року досліджено 57 проб на фізико-хімічні показники. Всі досліджені проби відповідають Держстандарту.

Децентралізовані джерела водопостачання забезпечують питною водою мешканців сільських населених пунктів та приватного житлового сектору м. Свалява. В зв’язку з недостатнім забезпеченням питною водою з централізованих джерел водопостачання в м. Свалява населення частково використовує воду з нецентралізованих джерел, що негативно впливає на якість питної води та умови водопостачання в цілому. Незадовільна якість питної води колодязів пояснюється скупченістю дворогосподарств, що призводить до порушення санітарних розмірів зон санітарної охорони джерел водопостачання.

Нецентралізоване водопостачання в сільських населених пунктах здійснюється з шахтних та трубчастих колодязів та каптажів підземних і поверхневих джерел. Середня глибина колодязів 3-6 м. обумовлює використання одного водоносного горизонту. Переважна більшість грантів не є щільними, санітарні розриви між джерелом водопостачання та вигрібними ямами зменшені, що сприяє інтенсивному забрудненню загального водного пласта, погіршення якості води в колодязях носить тотальний характер.

Введення в дію водозабору «Ждимир» безперечно покращило ситуацію з забезпеченням питною водою населення та істотно вплинуло на її якість. Однак, в більшій частині м. Свалява, особливо на окраїнах, переважає децентралізоване водозабезпечення.

Для повного забезпечення якісною питною водою санаторіїв та туристичних закладів на території сіл Поляна і Солочин необхідно розробити проектні матеріали для будівництва власних водопроводів санаторіїв «Квітка Полонини», «Кришталеве Джерело», «Поляна», ТОВ «Сузір’я».

Послугами водовідведення забезпечено 41 % населення м. Свалява, в т.ч.:

-         приватний сектор – 9 %;

-         комунальний сектор – 94 %.

Всього з 91 вулиць м. Свалява прокладено водопровідних мереж на 39 вулицях (42%), каналізаційних мереж на 29 вулицях (24%).

У зношеному та аварійному стані знаходиться до 50 відсотків водопровідно-каналізаційних мереж району.

Проблеми водопостачання населення та якості питної води мають стратегічне значення і потребують комплексного вирішення.  

Через відсутність у потрібних обсягах фінансування за останні роки в водопровідно-каналізаційному господарстві району склалась скрутна ситуація. Фактично в більшості випадків кошти, які були в наявності у підприємств, або виділені з бюджетів різних рівнів, використовувались лише на “латання дірок”. Реконструкція або будівництво нових об’єктів у потрібних масштабах не велось. Із загальної протяжності водопровідної мережі значна частина є зношеною або аварійною.РОЗДІЛ ІІІ

МЕТА ТА НАПРЯМИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ

Метою Програми є цілодобове забезпечення населення району якісною питною водою в межах   нормативів питного водопостачання; реформування та розвиток підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, підвищення ефективності та надійності їх функціонування; відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

Для досягнення цієї мети необхідне вирішення завдань щодо попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання та водовідведення за рахунок реалізації водоохоронних, технічних, санітарних заходів, удосконалення технологій підготовки води на водоочисних станціях, контролю якості питної води, розвитку систем забору, а також розвитку нормативно-правової бази щодо питного водопостачання та водовідведення, господарського механізму водокористування, що стимулює економію питної води, у тому числі за рахунок державної підтримки розвитку та сталого функціонування водопровідно-каналізаційної мережі.

Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямами:

охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання;

розвиток та реконструкція систем водопостачання і водовідведення;

забезпечення підприємств питного водопостачання та водовідведення ресурсо- і енергозберігаючими технологіями підготовки питної води та очищення стічних вод і відповідним обладнанням та приладами контролю.

Охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання включає:

          - очищення поверхневого стоку з селитебних територій, будівництво та реконструкцію систем водовідведення в містах та у сільських населених пунктах, покращення стану зон санітарної охорони джерел водопостачання (проведення обстеження стану першого поясу зон санітарної охорони, їх відновлення, винесення за межі другої зони санітарної охорони небезпечних забруднювачів – сміттєзвалищ, скотомогильників тощо);

- благоустрій водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів;

- розчищення русел річок;

- укріплення берегів річок і водоймищ;

- моніторинг стану водних об’єктів, вода яких використовується для питного водопостачання.

Розвиток та реконструкція систем водопостачання і   водовідведення передбачає:

- будівництво та реконструкцію водопровідних споруд;

- реконструкцію систем водопостачання житлових будинків;

- реконструкцію та технічне переоснащення водоочисних станцій;

- будівництво та реконструкцію споруд з очищення стічних вод;

- запобігання аваріям на підприємствах питного водопостачання та водовідведення.

Забезпечення підприємств питного водопостачання та водовідведення ресурсо- і енергозберігаючими технологіями підготовки питної води та очищення стічних вод і відповідним обладнанням та приладами контролю передбачає:

- проведення інвентаризації водозаборів підземних вод з визначенням техніко-економічних, санітарно-епідеміологічних та екологічних критеріїв водозаборів;

- здійснення робіт із вдосконалення конструкцій водозабірних свердловин, фільтрів, підйомного обладнання, контрольно-вимірювальної апаратури;

- впровадження вдосконалених методів і засобів фізико-хімічного та біологічного очищення води шляхом використання процесів ультрафільтрації, інтенсифікації реагентної обробки з використанням сучасних високоефективних коагулянтів, флокулянтів, флотореагентів, дозволених до використання органами виконавчої влади з питань охорони здоров’я;

- розробку комплексу заходів щодо захисту підземних вод від виснаження та забруднення;

- впровадження технологій і створення блочних водоочисних установок малої продуктивності;

- створення автоматизованих баз даних систем централізованого водопостачання;

- впровадження нових та вдосконалення існуючих технологій підготовки питної води;

- впровадження нових технічних рішень з реконструкції та будівництва водоочисних станцій;

- впровадження нових матеріалів, які мають надійний антикорозійний захист та високий термін використання.

3.1. Організація ефективного управління та належного використання майнових комплексів у сфері виробництва питної води і   водовідведенняОрганізація ефективного управління включає заходи щодо удосконалення системи управління майновими комплексами водопровідно-каналізаційного господарства, а саме :

- проведення інвентаризації майна;

- завершення робіт з передачі та юридичного закріплення об’єктів права комунальної власності за територіальною громадою;

- формування ефективних договірних відносин між усіма   суб’єктами надання послуг;

- передача у власність територіальних громад відомчих централізованих систем водопостачання та водовідведення.

3.2. Забезпечення беззбитковості функціонування підприємств водопровідно-каналізаційного господарстваЗ метою забезпечення беззбиткового функціонування підприємств водопровідно-каналізаційного господарства необхідно:

- передбачати в місцевих бюджетах видатки для відшкодування у повному обсязі витрат, пов’язаних з наданням послуг окремим категоріям громадян, які мають право на субсидії або пільги;

- широко впроваджувати механізм формування цін на послуги, спрямовані на забезпечення ефективного господарювання;

- реструктурувати заборгованість населення;

- забезпечити належний облік та оптимізацію витрат і втрат енергетичних та матеріальних ресурсів;

- забезпечити тендерні процедури закупівлі сировини, устаткування, технологій тощо;

- забезпечити прозорість розроблених тарифів на оплату послуг, постійне інформування   населення через засоби масової інформації про склад витрат, що входять у тарифи;

- вдосконалити систему збору платежів, запровадити автоматизовану систему нарахування та обліку оплати населенням спожитих послуг;

- здійснити перехід від оплати послуг з водопостачання та водовідведення   за нормами водоспоживання до оплати за обсягами їх фактичного   споживання;

- передбачити використання субвенцій з державного бюджету   місцевим бюджетам на   здешевлення вартості електроенергії, яка використовується для подачі питної води та водовідведення, до рівня розміру цін (тарифів), за якими населення сплачує за використану електроенергію в побуті.

3.3. Технічне переоснащення водопровідно-каналізаційного господарства

Реформування водопровідно-каналізаційного господарства потребує значних капітальних вкладень, проведення ефективної енергозберігаючої та тарифної політики, створення сприятливого інвестиційного клімату, усунення процедурних перешкод для інвесторів, а саме :

- використання альтернативних механізмів фінансування довгострокових проектів, у тому числі за рахунок інвестиційних коштів приватного сектору;

- залучення кредитів вітчизняних та міжнародних фінансових організацій;

- проведення енергетичного та технічного обстеження (аудиту) об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, експертизи витрат та втрат, пов’язаних з виробництвом та наданням послуг суб’єктами господарювання;

- розроблення та реалізація інвестиційно-інноваційних проектів, спрямованих на зменшення технологічних витрат, впровадження прогресивних технологій;

- запровадження механізмів економічного стимулювання енергозбереження на підприємствах, утворення спостережних рад з енергозбереження від органів місцевого самоврядування;

- поетапне оснащення житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води шляхом встановлення будинкових лічильників із залученням бюджетних коштів, населення і підприємств.

- запобігання аваріям на підприємствах питного водопостачання та водовідведення.

3.4. Підвищення рівня та якості послуг водопостачання і водовідведення

Основними завданнями   для підвищення якості послуг водопостачання та водовідведення є:

            - доведення якості питної води до вимог Державного стандарту;

- забезпечення цілодобового, гарантованого постачання питної води в обсягах, необхідних для задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб населення;

- організація багаторівневого контролю за рівнем і якістю послуг та захисту споживачів, забезпечення доступу громадськості до інформації з цих питань.

З метою сприяння розвитку системи екологічної освіченості населення, інформування населення, підготовки професійних кадрів і формування екологічної свідомості і культури спеціалістів підприємств водопостачання та водовідведення, для ефективного виконання пріоритетних напрямів реалізації Програми передбачається :

- перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців контрольно-вимірювальних лабораторій;

- залучення громадських організацій до участі в заходах, передбачених цією Програмою;

- підготовка і періодична публікація доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання   району;

          - організація конкурсів і виставок водозберігаючих, енергозберігаючих технологій, засобів підготовки та подачі питної води, систем водовідведення і знезараження стічних вод;

            - підтримка природоохоронних акцій щодо захисту і збереження джерел питного водопостачання на державному та місцевому рівнях.

РОЗДІЛ IV
МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
4.1.           Нормативно-правове забезпечення

Нормативно-правове забезпечення Програми передбачає такі завдання місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування :

- підготовка та подання у установленому порядку пропозицій щодо внесення змін до чинних законів України та інших нормативно-правових актів;

- вдосконалення місцевої нормативної бази;

- підготовка проектів відповідних угод з місцевими органами виконавчої   влади щодо вирішення спільних проблем.

4.2. Фінансове забезпечення виконання   Програми
Фінансування Програми має здійснюється за рахунок:

- коштів Державного бюджету України;

- коштів місцевих бюджетів (з урахуванням   заходів, які фінансуються у рамках державних, регіональних та місцевих програм і проектів, що реалізуються);

- коштів підприємств (передусім водопровідно-каналізаційного господарства) відповідно до програм їх розвитку, які затверджуються органами місцевого самоврядування;

- інших джерел (внутрішні та зовнішні інвестування, благодійні фонди, кошти населення та інші);

            - кредитів вітчизняних комерційних банків.

            Орієнтовні обсяги фінансування Програми у розрізі джерел наведені у додатку.4.3. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням районної Програми здійснює відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації в межах своїх повноважень. Контроль за виконанням місцевих програм (заходів) несуть відповідні уповноважені місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється (за їх бажанням) представниками громадських організацій, у статуті яких передбачено діяльність у сфері питного водопостачання та водовідведення, відповідно до законів України „Про питну воду та питне водопостачання”   та „Про охорону навколишнього середовища”.

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади щороку на підставі даних аналізу виконання готують інформацію про хід реалізації програмних завдань з метою подання відповідній раді для розгляду і затвердження не пізніше 20 січня. У разі необхідності одночасно можуть вноситись пропозиції щодо корегування завдань програм (заходів).

Контроль за використанням коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється відповідно до закону.

РОЗДІЛ V

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми дасть можливість забезпечити :

- реалізацію державної політики у сфері питної   води та водопостачання;

- підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питного водопостачання та водовідведення;

- населення району, підприємства, установи та організації питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання;

- поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення питною водою та зниження на цій основі захворюваності населення;

- охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання та їх поступове відновлення;

- впровадження на підприємствах водопостачання та водовідведення сучасних технологій, матеріалів, реагентів, обладнання тощо;

- підвищення ефективності функціонування підприємств питного водопостачання та водовідведення;

- зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного водопостачання та водовідведення;

- модернізацію інфраструктури підприємств питного водопостачання;

- оптимальне співвідношення рівня витрат на оплату послуг питного водопостачання та доходів населення.      

Додаток до Програми є її невід’ємною частиною.   >>>>>  

Заступник голови ради                   Б.П.Русин    

 
© 2019 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com