Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Середа, 19 Грудень 2018 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКРАЇНА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови   Свалявської   районної   державної   адміністрації
Закарпатської   області27.07.2012 Свалява № 244


Про підсумки економічного і соціального розвитку району за перше півріччя 2012   року

Розглянувши підсумки економічного і соціального розвитку району за перше півріччя 2012 року, відповідно до статті 13 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” та з метою закріплення позитивних тенденцій економічного і соціального розвитку в другому півріччі 2012 року:  

1. Звернути увагу керівників:
          управління економіки райдержадміністрації щодо зниження темпів основних економічних показників рейтингової оцінки результатів діяльності району;
управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації щодо підвищення рівня середньомісячної заробітної плати у сфері економіки до середньообласного показника;
міжрайонної державної податкової інспекції   та управління Пенсійного фонду   в Свалявському районі щодо погашення заборгованості до бюджетів та Пенсійного фонду;
          2. Першому заступнику, заступникам голови райдержадміністрації взяти під особливий контроль виконання показників соціально-економічного розвитку району, за якими здійснюється моніторинг діяльності райдержадміністрації та сконцентрувати зусилля на подоланні допущеного відставання, вироблення конкретних шляхів щодо підвищення ефективності роботи всіх сфер діяльності.
3. Вважати   першочерговим   завданням   керівників   управлінь, відділів райдержадміністрації, виконкомів   місцевих рад   на друге півріччя 2012 року:
  підвищення дієвості та ефективності державного управління, оптимізації структури органів виконавчої влади та упорядкування їх функцій, запровадження системного підходу до проведення консультацій з громадськістю в процесі   формування і реалізації регіональної політики;
детінізацію доходів громадян;
          виконання планових завдань по надходженню платежів до місцевих бюджетів;
          стимулювання залучення інвестицій в економіку району;
          ефективне використання енергоносіїв та здійснення заходів з енергозбереження;
          своєчасну і якісну підготовку підприємств, організацій та установ району до роботи в осінньо-зимовий період;
        забезпечення своєчасної виплати заробітної плати у всіх сферах економіки та збільшення її рівня.
            4. Управлінню економіки райдержадміністрації (Савчук В.Д.) спільно з керівниками господарюючих суб’єктів протягом ІІІ кварталу поточного року здійснити дієві заходи по підвищенню ефективності господарської діяльності та поліпшенню фінансово-економічних показників.
            5. Рекомендувати міжрайонній державній податковій інспекції (Лендєл Г.Д.), управлінню Пенсійного фонду в Свалявському районі (Нестерчук Л.І.) разом з керівниками господарюючих суб’єктів здійснити заходи, спрямовані на суттєве щомісячне скорочення податкового та пенсійного боргів, недопущення зростання заборгованості   з поточної сплати податків, зборів до бюджетів та Пенсійного фонду, посилити претензійно-позовну роботу про банкрутство непрацюючих (неплатоспроможних) підприємств.
          6. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації (Чернуха М.І.) спільно з виконкомами місцевих рад:
          здійснити організаційні заходи по своєчасному та якісному проведенню збирання врожаю основних сільськогосподарських культур та заготівлі кормів. Надати сільськогосподарським товаровиробникам необхідну практичну допомогу в отриманні агросервісних послуг;
          посилити інформаційну роботу щодо підтримки сільськогосподарських товаровиробників через регіональні та державні програми;
          забезпечити завершення проведення ідентифікації сільськогосподарських тварин та контроль за виплатою фізичним особам державної дотації за утримання і збереження молодняку великої рогатої худоби;
          забезпечити створення належних умов для розвитку сільськогосподарського виробництва та інфраструктури аграрного ринку шляхом створення нових та функціонування існуючих суб’єктів, залучення інвестицій.
          7. Управлінням райдержадміністрації: агропромислового   розвитку (Чернуха М.І.), економіки   (Савчук В.Д) спільно з виконкомами місцевих рад:
          забезпечити стабільність цінової ситуації на продовольчому ринку, зокрема шляхом збільшення кількості ярмаркових заходів, активізації торгівлі на продовольчих ринках, створення належних умов для участі у зазначених заходах безпосередніх виробників продовольчих товарів, насамперед переробних підприємств, сільськогосподарських і фермерських господарств;
          проводити моніторинг цін на основні продовольчі товари з метою запобігання їх необґрунтованому зростанню;
        вжити заходи щодо насичення внутрішнього ринку продовольчими товарами за прийнятними цінами.
          8. Виконкомам місцевих рад спільно з міськрайонним управлінням Держкомзему в м.Свалява і Свалявському районі активізувати   роботу щодо виконання річного плану по надходженню коштів з продажу   земельних ділянок несільськогосподарського призначення.
          9. Відділу освіти райдержадміністрації (Русин В.П.) спільно з виконкомами місцевих рад:
створити умови для збільшення показників охоплення дошкільною освітою із запровадженням обов'язкової дошкільної освіти дітей п'ятирічного віку;
вжити заходів щодо належної підготовки навчальних закладів до роботи в новому навчальному році;
            забезпечити функціонування оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів із урахуванням специфіки місцевості та прогнозних демографічних змін;
провести аналіз мережі загальноосвітніх навчальних закладів, що здійснюють навчання у дві зміни; на підставі результатів зазначеного аналізу розробити плани-графіки поетапного переведення таких загальноосвітніх навчальних закладів на режим роботи в одну зміну.
        10. Відділу охорони здоров’я райдержадміністрації (Рипкович М.М.):      
        вжити дієвих заходів щодо оптимізації мережі закладів охорони здоров’я;
        опрацювати питання та внести до 15 вересня 2012 року відповідні пропозиції стосовно створення на базі частини майна центральної районної лікарні комунального підприємства – станції швидкої медичної допомоги із визначенням структури та штатної чисельності працівників, переліку закріпленого майна та видатків на утримання.
          11. Управлінню праці та соціального захисту населення   райдержадміністрації (Соломко О.О.):
          активізувати роботу по легалізації зарплати і зайнятості населення, забезпеченню виплати законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, вивченню ситуації з виїздом на конкретні підприємства, установи з наступним розглядом їх наслідків у районній комісії;
          вжити заходів щодо підвищення рівня середньомісячної заробітної плати та дотримання чинного законодавства підприємцями-фізичними особами, які використовують працю найманих працівників;
          проаналізувати причини значних обсягів ліквідованих робочих місць.
          12. Управлінням, відділам   райдержадміністрації, виконкомам місцевих рад до 1 жовтня 2012 року забезпечити 100 відсотковий рівень розрахунків за спожиту електроенергію, природний газ, тепло та водопостачання установами, що фінансуються з місцевого бюджету.
          13. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації (Мигович Л.М.) спільно з керівниками виконкомів місцевих рад, підприємств житлово-комунальної сфери:
          забезпечити реалізацію заходів районної Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства у 2012 році;
          забезпечити належний контроль за формуванням та приведенням тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 869 „Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги”;
          забезпечити підключення об’єктів житлового будівництва до інженерних мереж і отримання забудовниками необхідних дозвільних документів;
          вжити невідкладних заходів до збільшення обсягів будівництва житла у поточному році.
          14. Відділу розвитку інфраструктури райдержадміністрації (Ломага Л.А.) спільно з виконкомами місцевих рад вжити дієві заходи щодо освоєння до 1 жовтня 2012 року асигнувань з державного бюджету, призначених для здійснення ремонтних робіт доріг комунальної власності.
        15. Структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам місцевих рад щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним, інформувати управління економіки райдержадміністрації про хід виконання завдань, визначених цим розпорядженням.
16. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови державної адміністрації згідно з розподілом повноважень.


Голова державної адміністрації     Г.П.Уліганинець

 
© 2018 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com