Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Середа, 19 Грудень 2018 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКРАЇНА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови   Свалявської   районної   державної   адміністрації
Закарпатської   області05.07.2012 Свалява №     222

Про заходи щодо реалізації обласної програми „Ромське населення Закарпаття” на 2012 – 2015 роки


Відповідно до статті 2 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 14.06.2012 №272 „Про програму „Ромське населення Закарпаття” на 2012 – 2015 роки”, з метою прискорення інтеграції ромської громади району в громадянське суспільство:

1. Затвердити заходи щодо реалізації обласної програми „Ромське населення Закарпаття” на 2012 – 2015 роки (додаються).
2. Структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам місцевих рад забезпечити виконання зазначених заходів, про що інформувати райдержадміністрацію щороку до 5 лютого.
3. Головному спеціалісту з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації узагальнену інформацію про виконання заходів подавати голові райдержадміністрації щороку до 10 лютого.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови державної адміністрації Грабар Е.В.


Голова державної адміністрації       Г.П. Уліганинець


      ЗАТВЕРДЖЕНО
      Розпорядження   голови
      державної адміністрації
      05.07.2012 №   222


ЗАХОДИ
щодо реалізації обласної програми „Ромське населення Закарпаття”   на 2012 – 2015 роки

1. Продовжити паспортизацію ромського населення району.
Виконкоми місцевих рад
Щороку

2. Проводити подвірні обходи та перепис-паспортизацію житла сімей і одиноких громадян із числа ромського населення.
Виконкоми місцевих рад
Щороку

3. Здійснювати комплексний благоустрій територій, під’їзних шляхів у місцях компактного проживання ромів, облаштування громадських колодязів питної води.
Виконкоми місцевих рад
Постійно

4. Розробити плани розвитку місць компактного проживання ромів та включення їх у план соціально-економічного розвитку терторіальних громад.
Виконкоми місцевих рад
Щороку

5. Підвищити роль громадського територіального самоврядування у місцях компактного проживання ромів.
Виконкоми місцевих рад
Постійно

6. Надавати адресну соціальну допомогу та запобігати нецільовому використанню коштів, передбачених сім’ям з дітьми, здійснювати моніторинг категорій одержувачів державних соціальних допомог і з цією метою вирішувати питання нарахування і виплати коштів на утримання дітей лише за умови створення для них належих умов проживання, виховання і навчання.
Управління праці та соціального захисту населення райдерж-адміністрації
Постійно

7. Організувати роботи постійно діючих семінарів-практикумів для керівників (педагогічних працівників) навчальних закладів у яких навчаються діти-роми:
                                                                2

шкільна освіта для дітей ромської національної меншини: проблеми та шляхи їх вирішення;
питання історії, фольклору, традицій ромського народу;
особливості організації навчально-виховної роботи з дітьми ромами.
Відділ освіти райдержадміністрації
Щороку

8. Забезпечити облік дітей ромської народності шкільного віку згідно з Інструкцією з обліку дітей і підлітків шкільного віку від 12.04.2000 року             № 646.
Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад
Постійно

9. Налагодити щоденний контроль за відвідуванням дітей ромів навчальних закладів та вжити заходів до батьків або осіб, що їх замінюють, щодо систематичного відвідування дітьми занять.
Відділ освіти райдержадміністрації
Постійно

10. Залучати ромських дітей до участі в учнівських олімпіадах, змаганнях конкурсах, спартакіадах тощо.
Відділ освіти райдержадміністрації
Щороку

11. З урахуванням традиційних ромських ремесел привести у відповідність профілів шкільного трудового навчання у школах, де навчаються діти-роми.
Відділ освіти райдержадміністрації
Постійно

12. Проводити систематичні комплексні просвітницькі роботи з молоддю, зокрема, дівчатами-підлітками та молодими матерями з питань пропаганди здорового способу життя і збереження репродуктивного здоров’я.
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації
Щороку

13. Проводити спортивно-оздоровчі заходи серед дітей, підлітків та молоді ромської національної меншини з метою виявлення талановитих і здібних спортсменів.
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації
Постійно
                                                                 


                                                                  3

14. Надавати консультативно-правову допомогу матерям та забезпечувати розгляд матеріалів із видачі посвідчень багатодітних матерів району для представлення їх до почесного звання України „Мати-героїня”.
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації
Постійно

15. Забезпечити проведення систематичних санітарно-епідеміологічних обстежень місць компактного проживання ромського населення.
Виконкоми місцевих рад спільно з районною санітарно-епідеміологічною станцією
Щороку

16. Продовжити роботи щодо диспансеризації ромського населення, взяття на облік виявлених хворих та подальше їх лікування і з цією метою:
забезпечити флюорографічне обстеження дітей та дорослих, обстеження мокротиння та виявлення кислостійкої палички серед дорослих та туберкулінодіагностики дітей;
забезпечити виконання планових щеплень проти керованих інфекцій.
Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації
Постійно

17. Залучати неформальних ромських лідерів, а також соціально-медичних посередників для вирішення поточних питань щодо санітарно-епідеміологічного, лікувально-профілактичного обслуговування ромського населення.
Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації
Постійно

18. Залучати ромську молодь з відповідною шкільною підготовкою до навчання у Закарпатському державному медичному коледжі, Берегівському медичному коледжі, Міжгірському медичному коледжі.
Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації
Щороку

19. Проводити роз’яснювальну роботу щодо важливості своєчасного та повноцінного лікування, попередження шкідливих звичок, додержання правил індивідуальної та колективної гігієни, здорового способу життя.
Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації
Постійно

                                                                      4

20. Удосконалити форми та методи профорієнтаційної роботи, що стимулюють мотивацію ромського населення до праці, сприяють виявленню нахилів, здібностей, можливостей, а також прав та гарантій у сфері зайнятості.
Виконкоми місцевих рад спільно з районним центром зайнятості (за згодою)
Постійно

21. Створити можливості для навчання безробітних ромів за професіями у сфері побутового обслуговування та заняття підприємницькою діяльністю.
Районний центр зайнятості (за згодою)
Постійно

22. Проводити широкі та всебічні інформаційні кампанії, включно через засоби масової інформації про соціальні послуги державної служби зайнятості із сприяння працевлаштуванню громадян ромської національної меншини.
Районний центр зайнятості (за згодою)
Постійно

23. Залучати безробітних ромів до участі у сезонних роботах, оплачуваних громадських роботах за рахунок коштів місцевих бюджетів, підприємств та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Районний центр зайнятості (за згодою)
Постійно


 
© 2018 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com