Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Субота, 14 Березень 2020 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З А Т В Е Р Д Ж У Ю
Голова Свалявської районної
державної адміністрації
Г.П.Уліганинець
„   ” липня 2011 року

ПОРЯДОК
доступу до публічної інформації,
розпорядником якої є Свалявська районна державна адміністрація


    Усі запити на публічну інформацію, які надходять до райдержадміністрації, реєструються, обліковуються та оперативно обробляються     загальним відділом райдержадміністрації ( каб.211)..
Письмовий запит може бути подано як у довільній формі, відповідно до вимог, встановлених статтею 19 Закону України „Про доступ до публічної інформації”, так і шляхом заповнення відповідної форми, затвердженої розпорядженням голови Свалявської районної державної адміністрації від 25 липня 2011 року № 253 „Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації”.
              Облік та зняття з контролю усіх запитів на інформацію ведеться у спеціальному журналі. Разом з тим, облік та зняття з контролю письмових запитів додатково ведеться в системі карткового документообігу.
      Запити, оформлені з порушенням вимог, встановлених статтею 19   Закону України „Про доступ до публічної інформації” – не   розглядаються.
      Загальний відділ апарату райдержадміністрації, після реєстрації та обробки запиту, подає його на резолюцію   голові райдержадміністрації.
      Після накладення резолюції на запит завідувач сектору контролю негайно передає його виконавцю та контролює надходження відповіді запитувачу у визначений Законом термін (не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту). У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, райдержадміністрація   може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувачу в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, коли райдержадміністрація відповідно до компетенції, визначеної Законом України „Про місцеві державні адміністрації”, не володіє інформацією щодо якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені статтею 22 Закону України „Про доступ до публічної інформації”, заявнику повідомляється, у письмовій формі, про відмову у задоволенні запиту на інформацію.
      Відповідь на запит на інформацію надається, відповідно до резолюції, структурним підрозділом райдержадміністрації, який володіє та відповідає за достовірність і повноту запитуваної інформації, за підписом керівника або посадової особи, що його заміщає. При цьому, у сектор контролю апарату райдержадміністрації надається 2 екземпляри відповіді на запит, один з яких надсилається запитувачу, а інший підшивається до справи (після зняття з контролю).
      У разі надходження запиту на інформацію, яка знаходиться у володінні кількох структурних підрозділів райдержадміністрації, головним виконавцем є особа, зазначена у резолюції першою (для виконання запиту їй надається право скликати інших виконавців і координувати їх роботу).
      Відповідь на запит на інформацію надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її у іншому вигляді.
  У разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом України „Про доступ до публічної інформації”, а його копія, в частині інших питань, розглядається відповідно до Закону України „Про звернення громадян”. У разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, то вона розглядається за правилами, встановленими Законом України „Про звернення громадян”.
Сектор контролю щомісячно інформує   керівництво районної державної адміністрації про кількість та характер запитів на інформацію та надає зазначену інформацію для оприлюднення на офіційному сайті.

Керівник апарату райдержадміністрації   В.І.Легеза

 
© 2020 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com