Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     П'ятниця, 15 Листопад 2019 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 14 квітня 2004 р. N 468
Київ
Про затвердження положень про прийом, стажування слухачів та працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів, де проводиться стажування слухачів Національної академії
(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 р. N 563)
Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2005 року N 547,
від 31 травня 2006 року N 766,
від 25 червня 2008 року N 563
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України;
Положення про стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
Положення про працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України;
перелік органів, установ, організацій, у яких у 2008 - 2012 роках проводиться стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, що навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "державне управління".
(абзац п'ятий пункту 1 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 р. N 563)
2. Установити, що на аспірантів денної форми навчання Національної академії державного управління при Президентові України з числа випускників Національної академії, які мають кваліфікацію магістра державного управління або магістра управління суспільним розвитком, та докторантів, які є її випускниками, закінчили навчання в аспірантурі Національної академії та навчаються в докторантурі за державним замовленням чи які до зарахування в докторантуру мали ранг державного службовця не нижче п'ятого, поширюється порядок стипендіального забезпечення, визначений пунктом 18 Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженого цією постановою.
(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 р. N 563)
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. N 619 "Про затвердження положень про прийом, стажування слухачів та працевлаштування випускників Української Академії державного управління при Президентові України" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 20, ст. 979).
4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
 
Прем'єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ


Інд. 19
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2004 р. N 468


ПОЛОЖЕННЯ
про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України
1. Національна академія державного управління при Президентові України (далі - Національна академія) проводить підготовку фахівців для роботи на посадах першої - четвертої категорії в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, а також для відповідного кадрового резерву.
Національна академія здійснює прийом слухачів на навчання за денною, вечірньо-заочною, заочною і заочно-дистанційною формою для підготовки фахівців за спеціальностями галузі знань "державне управління" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр.
Організація навчання слухачів в Національній академії здійснюється за державним замовленням і за договорами між Національною академією та замовниками на умовах, що визначаються такими договорами.
Строк навчання слухачів у Національній академії за денною формою становить 18 місяців, за вечірньо-заочною, заочною і заочно-дистанційною - 30 місяців.
2. На навчання до Національної академії за державним замовленням за спеціальностями галузі знань "державне управління" (крім спеціальності "державна служба") приймаються громадяни України, які мають повну вищу освіту (диплом спеціаліста або магістра).
3. На навчання за державним замовленням за денною формою за спеціальностями галузі знань "державне управління" приймаються особи, що працюють:
в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших установах, організаціях, на які поширюється дія Законів України "Про державну службу" і "Про службу в органах місцевого самоврядування" (далі - органи, установи, організації), мають стаж державної служби, служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік або страховий стаж за період роботи на підприємствах не менш як три роки та не досягли 45 років на момент подання документів до приймальної комісії;
на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності (далі - підприємства), мають страховий стаж за період роботи на підприємствах, утворених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання не менш як три роки та не досягли 45 років на момент подання документів до приймальної комісії;
в органах, установах, організаціях та на підприємствах, мають страховий стаж за період роботи на підприємствах не менш як один рік або диплом про повну вищу освіту з відзнакою та не досягли 35 років на момент подання документів до приймальної комісії. Кількість таких осіб повинна становити не більш як 20 відсотків плану прийому на навчання за денною формою.
Прийом на навчання до Національної академії за державним замовленням за денною формою здійснюється на конкурсній основі за договорами-направленнями органів, установ, організацій.
4. На навчання за державним замовленням за вечірньо-заочною, заочною і заочно-дистанційною формою за спеціальностями галузі знань "державне управління" приймаються за рекомендацією органів, установ, організацій особи, що не досягли 50 років, перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як три роки на момент подання документів до приймальної комісії та зараховані до кадрового резерву для роботи на посадах першої - четвертої категорії.
5. На навчання за державним замовленням за спеціальностями галузі знань "державне управління", освітньо-професійні програми яких передбачають підготовку фахівців для роботи на посадах першої - третьої категорії, до Національної академії (м. Київ) за заочною і заочно-дистанційною формою за рекомендацією органів, установ, організацій та за погодженням із Секретаріатом Кабінету Міністрів України та Секретаріатом Президента України приймаються особи, що на момент подання документів до приймальної комісії не досягли 50 років, а також:
працюють в органах, установах, організаціях на посадах керівників першої - третьої категорії та спеціалістів третьої категорії або зараховані до кадрового резерву на такі посади;
займають посади керівників державних підприємств, установ, організацій I - II номенклатурних груп, мають страховий стаж за період роботи на підприємствах, утворених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання не менш як п'ять років - за рекомендацією органу, установи, організації, до сфери управління яких належать або у підпорядкуванні яких перебувають зазначені державні підприємства, установи, організації.
Народні депутати при вступі до Національної академії подають, крім документів, визначених пунктом 13 цього Положення, рекомендацію Голови Верховної Ради України або особи, що його заміщує. Навчання народних депутатів України здійснюється відповідно до Закону України "Про статус народного депутата України".
6. Договори-направлення та рекомендації органів, установ, організацій щодо осіб, які вступають на навчання до Національної академії, оформляються за формою згідно з додатками.
7. На навчання за заочною формою приймаються:
державні службовці і посадові особи місцевого самоврядування, які займають посади не нижче третьої категорії, а також які проживають у Житомирській, Київській та Чернігівській областях і займають посади четвертої - сьомої категорії, - до Національної академії (м. Київ) та її регіональних інститутів;
державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які займають посади четвертої - сьомої категорії, - до регіональних інститутів Національної академії.
Прийом на навчання осіб, що мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту, за договорами до регіональних інститутів Національної академії за професійно орієнтованими на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування спеціальностями здійснюється відповідно до умов прийому до вищих навчальних закладів, затверджених МОН. Після успішного завершення навчання їм присвоюється кваліфікація фахівця з вищою освітою певного освітньо-кваліфікаційного рівня відповідно до Закону України "Про вищу освіту".
8. Громадяни іноземних держав приймаються на навчання до Національної академії на підставі міжнародних договорів, договорів, укладених між Національною академією і зарубіжними навчальними закладами та організаціями, індивідуальних договорів, контрактів на умовах, визначених такими договорами, контрактами.
9. До Національної академії на навчання за державним замовленням не приймаються особи, що раніше навчалися за державним замовленням і одержали диплом магістра за спеціальностями галузі знань "державне управління", та особи, щодо яких існують установлені законами обмеження, пов'язані з прийняттям і перебуванням на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування.
10. План прийому на навчання розробляється Національною академією відповідно до державного замовлення та договорів.
11. Формування обсягів державного замовлення на підготовку фахівців для роботи в органах, установах, організаціях здійснюється Національною академією та Головдержслужбою в установленому порядку.
Для навчання осіб з числа кримськотатарської молоді, які перебувають у кадровому резерві органів державної влади та органів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим в Національній академії (м. Київ), виділяються в межах державного замовлення п'ять місць за денною та десять місць за заочною формою навчання. Зазначені особи приймаються на навчання за рекомендацією Ради міністрів Автономної Республіки Крим на конкурсній основі і повинні відповідати умовам прийому до Національної академії.
12. Органи, установи, організації подають:
до Національної академії не пізніше ніж за три місяці до початку вступних екзаменів відомості про осіб, що рекомендуються для участі у конкурсному відборі на навчання, та пропозиції щодо їх подальшого перебування на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування, затверджені відповідно на засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим, колегій обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, обласних рад;
до Національної академії (м. Київ) не пізніше ніж за два місяці до початку вступних екзаменів відомості про осіб, які вступають на навчання за спеціальностями галузі знань "державне управління", освітньо-професійні програми яких передбачають підготовку осіб для роботи на посадах першої - третьої категорії.
13. До заяви про вступ до Національної академії додаються особова картка державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування (особовий листок з обліку кадрів для інших категорій вступників), автобіографія, медична довідка за формою N 086-у, чотири фотокартки розміром 3 х 4 сантиметри, копії диплома про повну вищу освіту, трудової книжки та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, засвідчені в установленому порядку.
Особи, які вступають на навчання за денною формою, подають копію договору-направлення, засвідчену в установленому порядку.
Особи, які вступають до Національної академії на навчання за вечірньо-заочною, заочною чи заочно-дистанційною формою, подають рекомендацію органу, установи, організації, де вони працюють або перебувають у кадровому резерві.
Вступники з числа керівників державних підприємств, установ та організацій I - II номенклатурних груп подають рекомендацію центрального органу виконавчої влади, у сфері управління якого перебувають такі підприємства, установи, організації.
Паспорт та військовий квиток пред'являються особисто.
14. Прийом на навчання здійснюється за конкурсом незалежно від джерела фінансування.
Організацію прийому вступників здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується президентом Національної академії.
До складу приймальної комісії входять представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, керівники, науково-педагогічні та наукові працівники Національної академії, провідні фахівці та вчені. Головою приймальної комісії є президент Національної академії.
Приймальна комісія готує необхідну документацію, приймає документи від вступників, організовує консультації, розробляє графік вступних екзаменів, забезпечує їх проведення та узагальнення результатів, залучає до проведення вступних екзаменів кваліфікованих спеціалістів.
Прийом документів, вступні екзамени та зарахування на навчання проводяться щороку в квітні - липні.
Президент Національної академії має право прийняти рішення про додатковий набір у липні - серпні за окремим конкурсом відповідно до встановлених правил. Зарахування на навчання здійснюється не пізніше 30 серпня.
15. Вступники проходять конкурсний відбір за результатами вступних екзаменів, а саме:
комп'ютерного тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань;
співбесіди із сучасних проблем державного управління з метою визначення практичного досвіду, аналітичних і творчих здібностей, мотивації до роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування.
Вступники на навчання за денною формою додатково складають вступні екзамени з іноземної мови.
Вступні екзамени проводяться державною мовою.
Приймальна комісія за результатами вступних екзаменів приймає рішення про зарахування вступників до Національної академії, яке затверджується наказом її президента.
У разі успішного складення вступних екзаменів поза конкурсом приймаються особи, які відповідають умовам прийому до Національної академії та:
яким Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;
є переможцями і лауреатами щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець".
Зазначені особи приймаються у межах 5 відсотків плану прийому за кожною формою навчання.
Відомості про вступників, зарахованих на навчання, надсилаються Національною академією до Секретаріату Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Головдержслужби, органів, установ, організацій для планування подальшої роботи зазначених осіб на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування.
16. У разі зарахування до Національної академії на навчання за денною формою працівник органів, установ, організацій та підприємств звільняється із займаної посади згідно із статтею 38 Кодексу законів про працю України.
На час навчання державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування в Національній академії посада, яку вони займали до навчання, може займатися іншою особою лише на умовах строкового трудового договору.
Час навчання в Національній академії за денною формою та час відпустки, що надається згідно з пунктом 24 цього Положення, зараховуються випускникам Національної академії до страхового стажу за період роботи на підприємствах, в установах, організаціях, утворених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, а також до стажу державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, якщо до вступу до Національної академії вони перебували на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування і після закінчення навчання розпочали роботу у відповідному органі.
17. Особи, прийняті на навчання за денною формою, зараховуються на період навчання органами, установами, організаціями до кадрового резерву на посади, що визначено договорами-направленнями.
Слухачі Національної академії, які навчаються за вечірньо-заочною, заочною чи заочно-дистанційною формою, перед початком кожного семестру подають Національній академії довідку з місця роботи, скріплену печаткою відповідного органу, установи, організації.
18. Слухачам, які на момент зарахування на навчання до Національної академії за денною формою перебували на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, виплачується стипендія у розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, а з 1 вересня 2008 р. - у розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, але не більше трьох максимальних посадових окладів провідного спеціаліста міністерства. Слухачам, які на момент зарахування на навчання до Національної академії за денною формою не перебували на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, виплачується стипендія в розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, але не більше одного посадового окладу провідного спеціаліста міністерства, а з 1 вересня 2008 р. - у розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, але не більше одного максимального посадового окладу провідного спеціаліста міністерства, встановленого законодавством.
Стипендія перераховується одночасно із зміною в установленому порядку умов оплати праці відповідних категорій працівників.
За слухачами попередніх років прийому, яким встановлено стипендію в розмірі більшому, ніж передбачено абзацом першим цього пункту Положення, зберігається стипендія у розмірі, раніше визначеному відповідними наказами президента Національної академії.
Для зарахованих у 2005 році до Національної академії аспірантів денної форми навчання та докторантів, які є її випускниками, закінчили навчання в аспірантурі Національної академії та навчаються в докторантурі за державним замовленням чи які до зарахування в докторантуру мали ранг державного службовця не нижче п'ятого, виплачується стипендія у розмірі, раніше визначеному відповідними наказами ректора Національної академії за 2005 рік, а з 1 вересня 2008 р. - у розмірі, визначеному в абзаці першому цього пункту Положення.
19. Слухачам з інших міст, які навчаються за денною формою за державним замовленням, надається місце для проживання у гуртожитках Національної академії.
20. Слухачам, які виконали навчальну програму, склали державні екзамени та захистили магістерську роботу, видається документ про освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр.
Диплом з відзнакою видається слухачам, які мають оцінку "відмінно" з не менш як 75 відсотків усіх навчальних дисциплін, оцінку "добре" з інших навчальних дисциплін, склали державні екзамени і захистили магістерську роботу з оцінкою "відмінно".
21. Слухачі, які не виконали всіх видів робіт, передбачених програмою підготовки, або допустили грубі порушення правил внутрішнього розпорядку, відраховуються з Національної академії наказом президента Національної академії без права на поновлення.
У разі припинення з поважних причин навчання за особистою заявою слухач може бути відрахований з можливістю подальшого поновлення на навчанні наказом президента Національної академії.
У разі поновлення на навчанні за денною формою договір-направлення укладається повторно.
Слухачам, які не склали державних екзаменів або не захистили магістерської роботи, президент Національної академії може дозволити повторне складення державних екзаменів та захист магістерської роботи у наступному навчальному році.
22. Якщо в процесі навчання виникли обставини, за яких на слухача поширюються встановлені законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу чи проходженням служби в органах місцевого самоврядування, а також припинення перебування на службі в органах, установах, організаціях за власним бажанням, такий слухач відраховується з Національної академії без права на поновлення.
Органи, установи, організації повинні поінформувати Національну академію про припинення державної служби або служби в органах місцевого самоврядування слухача Національної академії за власним бажанням, який навчається за державним замовленням за вечірньо-заочною, заочною або заочно-дистанційною формою.
23. Переведення слухачів на навчання в межах Національної академії (м. Київ) та її регіональних інститутів, а також на навчання за іншою формою здійснюється наказом президента Національної академії за наявності вакантних місць та за умови, що слухач має право навчатися за відповідною формою.
24. Особам, які закінчили навчання в Національній академії за денною формою і отримали диплом магістра, надається відпустка на 30 календарних днів та виплачується місячна стипендія за рахунок стипендіального фонду.
25. Особи, які навчаються в Національній академії, мають право на пільги, передбачені законодавством.
Для підготовки магістерської роботи слухачам вечірньо-заочної, заочної та заочно-дистанційної форми навчання надається додаткова відпустка на два місяці.
26. Випускники Національної академії, які навчалися за денною формою за державним замовленням, зобов'язані відпрацювати на посадах в органах державної влади або в органах місцевого самоврядування безпосередньо після закінчення Національної академії не менш як п'ять років.
Випускники Національної академії працевлаштовуються на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування в установленому порядку.
(Положення із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 р. N 547,
від 31.05.2006 р. N 766,
у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 25.06.2008 р. N 563)
 
Додаток 1
до Положення


Зразок
ДОГОВІР-НАПРАВЛЕННЯ
до Національної академії державного управління при Президентові України
від ___ ____________ 200_ р. N _____


_________________________________________________________________
(повне найменування органу державної влади, органу місцевого самоврядування, установи, організації)
_________________________________________________________________
в особі ___________________________________________________________
                      (посада, прізвище та ініціали керівника органу, установи, організації)
та _______________________________________________________________
    (прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи особи, яка направляється на навчання)
_________________________________________________________________
уклали цей Договір про підготовку магістра за спеціальністю
"________________________________________________________________"
                                                                          (повна назва)
1. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, установа, організація зобов'язується:
зарахувати на період навчання в Національній академії державного управління при Президентові України (далі - Національна академія) до кадрового резерву
_________________________________________________________________
                                (прізвище та ініціали особи, яка направляється на навчання)
на посаду ________________________________________________________
_________________________________________________________________;
                                                            (назва та категорія посади)
(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 р. N 563)
створити умови для стажування слухача згідно з навчальним планом;
надати випускнику після закінчення навчання в Академії посаду не нижче четвертої категорії або ту, на якій він перебуває в кадровому резерві згідно з договором-направленням, або, як виняток, не нижче тієї, яку він займав до вступу в Академію, рівноцінної за оплатою праці та характером діяльності, а також можливість реалізації переважного права на зайняття вакантної посади чи просування по службі без конкурсного відбору або стажування та зарахування його до кадрового резерву на посади першої - четвертої категорії;
(абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 р. N 766,
від 25.06.2008 р. N 563)
забезпечити в установленому порядку працевлаштування випускника Національної академії також у разі скорочення чисельності штату, зміни структури чи зміни керівника органу, установи, організації.
(абзац п'ятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 р. N 563)
2. Особа, яка направляється на навчання, зобов'язується:
оволодіти всіма видами теоретичної та практичної підготовки, передбаченої стандартами вищої освіти за відповідними спеціальностями галузі знань "державне управління";
(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 р. N 563)
прибути після закінчення Національної академії на державну службу або службу в органах місцевого самоврядування до відповідного органу, установи, організації в установлений строк і відпрацювати на посаді державного службовця (посадової особи місцевого самоврядування) не менш як 5 років. У разі відрахування з Національної академії, неявки на службу або відмови приступити до неї без поважних причин відшкодувати державі витрати, пов'язані з набуттям кваліфікації магістра за відповідними спеціальностями галузі знань "державне управління", в установленому порядку.
(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 р. N 547,
від 31.05.2006 р. N 766,
від 25.06.2008 р. N 563)
3. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться шляхом підписання додаткових договорів.
Цей Договір припиняє дію:
після закінчення строку, на який його укладено;
за згодою сторін (оформляється протоколом);
у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань (в установленому порядку).
Цей Договір набирає чинності з дня підписання його обома сторонами і діє до ___ ____________ 200_ р. (визначається відповідно до нормативного строку навчання та строку відпрацювання на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування не менш як 5 років).
Цей Договір складається у двох примірниках, один з яких зберігається в органі державної влади, органі місцевого самоврядування, установі, організації, другий - в особи, яка направляється на навчання.
4. Адреси сторін:
Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, установа, організація:
_________________________________________________________________
Особа, яка направляється на навчання:
_________________________________________________________________
                                                                (місце постійного проживання)
_________________________________________________________________
паспорт _________________________________________________________
                                                                  (серія, номер, ким і коли виданий)
Керівник органу державної влади, органу місцевого самоврядування, установи, організації Особа, яка направляється на навчання
_____________________________
(ініціали та прізвище) _____________________________
(ініціали та прізвище)
________________
(дата) ________________
(підпис) ________________
(дата) ________________
(підпис)
М. П.  


 
Додаток 2
до Положення


РЕКОМЕНДАЦІЯ
______________________________________________________________________________________
                        (найменування органу державної влади, органу місцевого самоврядування, установи, організації)
______________________________________________________________________________________
рекомендує відповідно до статті 29 Закону України "Про державну службу" для вступу до Національної академії державного управління при Президентові України на навчання за формою ____
______________________________________________________________________________________
                                                                          (вечірньо-заочна, заочна, заочно-дистанційна)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                (прізвище, ім'я та по батькові вступника)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                  (дата народження)
який (яка) займає посаду ________________________________________________________________
                                                                                                  (найменування)
в ____________________________________________________________________________________
                                                                                                    (місце роботи)
має страховий стаж (стаж державної служби) _______________________ і зарахований (зарахована) до кадрового резерву для прийняття на посаду державного службовця (посадової особи місцевого самоврядування)
______________________________________________________________________________________
                                                                                          (найменування, категорія)
______________________________________________________________________________________
                                                                          (дата та номер наказу чи розпорядження)
Під час навчання в Національній академії державного управління при Президентові України
______________________________________________________________________________________
                                                                            (прізвище, ім'я та по батькові вступника)
користуватиметься пільгами, передбаченими законодавством для осіб, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах.
____________________________                                   ____________           _______________________
                  (посада керівника)                                                                             (підпис)                                       (ініціали та прізвище)
М. П.
___ ____________ 200_ р.
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (місцезнаходження органу, установи, організації)


(додаток 2 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 31.05.2006 р. N 766,
із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 р. N 563)
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2004 р. N 468


ПОЛОЖЕННЯ
про стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України в органах державної влади та органах місцевого самоврядування
(У тексті Положення слово "Академія" в усіх відмінках замінено словами "Національна академія" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2008 року N 563)


1. Стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України (далі - Національна академія), які навчаються за денною формою, проводиться в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших установах, організаціях, на які поширюється дія Законів України "Про державну службу" і "Про службу в органах місцевого самоврядування" (далі - органи, установи, організації), в тому числі у тих, де слухачі перебувають у кадровому резерві відповідно до договорів-направлень (додаток 1 до Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України). Стажування є невід'ємною складовою частиною програми підготовки в Національній академії магістрів за спеціальностями галузі знань "державне управління".
(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 р. N 766,
від 25.06.2008 р. N 563)
Стажування проводиться загальним строком до двох місяців.
Зміст та строки стажування визначаються індивідуальними програмами, що розробляються Національною академією за погодженням із зазначеними органами, установами, організаціями, і затверджуються президентом (віце-президентом) Національної академії з урахуванням напрямів досліджень за тематикою магістерських робіт.
(абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 р. N 563)
Стажування в органах, установах, організаціях на посадах, на яких слухачі перебувають у кадровому резерві, визначених договорами-направленнями, є обов'язковим і проводиться у визначений програмою стажування строк.
(абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 р. N 766)
2. Стажування проводиться з метою:
набуття слухачами досвіду виконання завдань, обов'язків та практичної роботи у структурних підрозділах органів, установ, організацій на посадах майбутньої служби;
перевірки професійної компетентності і ділових якостей слухачів;
проведення досліджень за тематикою магістерських робіт;
підготовки слухачами аналітичних і узагальнюючих матеріалів з питань державного управління, місцевого самоврядування та управління суспільним розвитком для їх застосування у практичній діяльності.
3. Перелік органів, установ, організацій, у яких проводиться стажування слухачів, погоджений з цими органами, установами, організаціями, затверджується Кабінетом Міністрів України на строк до 5 років.
4. Керівництво стажуванням слухачів здійснюють науково-педагогічні працівники Національної академії та працівники органів, установ, організацій, де проводиться стажування.
Норми часу для розрахунку та обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників Національної академії - керівників стажування слухачів визначаються наказом президента.
(пункт 4 доповнено новим абзацом другим згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 р. N 766,
у зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати
відповідно абзацами третім і четвертим,
абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 р. N 563)
Працівникові органу, установи, організації робота із слухачем Національної академії, який проходить стажування, оплачується за ставками погодинної оплати праці в розмірі 0,5 години за кожний день стажування в межах фонду оплати праці цього органу, установи, організації.
На період стажування Національна академія виплачує слухачам денної форми навчання стипендію, оплачує іногороднім слухачам проїзд до місця стажування і назад, добові витрати під час перебування у дорозі та проживання в гуртожитку.
5. Слухач Національної академії за час проходження стажування повинен виконати індивідуальну програму стажування і подати звіт про нього до Національної академії та органу, установи, організації, де проводилося стажування.
Вимоги до звіту про стажування та критерії його оцінки визначаються Національною академією.
6. Стажування слухачів факультету вищих керівних кадрів Національної академії може здійснюватися протягом навчального періоду за погодженням у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Секретаріаті Президента України, органах державної влади та організовується Національною академією разом з Головдержслужбою в узгоджені строки і в порядку, що визначається Положенням про порядок стажування у державних органах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1994 р. N 804 (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 35).
(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 р. N 547)
7. Організаційні та правові питання стажування слухачів Національної академії, не передбачені у цьому Положенні, вирішуються згідно із законодавством.
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2004 р. N 468


ПОЛОЖЕННЯ
про працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України
(У тексті Положення слово "Академія" в усіх відмінках замінено словами "Національна академія" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2008 року N 563)


1. Випускники Національної академії державного управління при Президентові України (далі - Національна академія), які навчалися за денною формою навчання за державним замовленням за спеціальностями галузі знань "державне управління", працевлаштовуються тими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими установами, організаціями, на які поширюється дія Законів України "Про державну службу" і "Про службу в органах місцевого самоврядування" (далі - органи, установи, організації), з якими було укладено договори-направлення до Національної академії відповідно до Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України.
(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 р. N 563)
Зазначені органи, установи, організації забезпечують надання випускникам посад не нижче четвертої категорії, або тих, на яких вони перебувають у кадровому резерві згідно з договорами-направленнями, або як виняток не нижче тих, які вони займали до вступу до Національної академії, рівноцінних за оплатою праці та характером діяльності, а також реалізацію переважного права на зайняття вакантної посади чи просування по службі без конкурсного відбору або стажування та зарахування їх до кадрового резерву на посади першої - четвертої категорії.
(абзац другий пункту 1 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 р. N 563)
Відповідальність за прийняття випускників Національної академії на зазначені в договорах-направленнях посади покладається на керівника органу, установи, організації, який щороку звітує про це перед Держкомстатом.
2. У разі ліквідації чи реорганізації органу, установи, організації, де раніше працювали або перебували в кадровому резерві випускники Національної академії та з якими вони укладали договори-направлення до Національної академії, випускників працевлаштовує орган, установа, організація, що є правонаступником, або орган, установа, організація, на які покладено виконання відповідних функцій. Зобов'язання щодо працевлаштування випускників Національної академії зберігається також у разі скорочення чисельності штату і зміни структури зазначеного органу, установи, організації. Зміна керівника органу, установи, організації не є підставою для відмови у працевлаштуванні випускників Національної академії.
3. Протягом місяця після початку навчання Національна академія подає відповідному органу, установі, організації та Головдержслужбі відомості про вступників, які розпочали навчання. На підставі цього повідомлення зазначені орган, установа, організація зараховують слухачів Національної академії до відповідного кадрового резерву згідно з пунктом 17 Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженого цією постановою.
Щороку в січні органи, установи, організації, які уклали договори-направлення із слухачами Національної академії, подають до Національної академії та Головдержслужби підтвердження щодо перебування слухачів у відповідному кадровому резерві із зазначенням повної назви посади, на яку випускників буде призначено після закінчення Національної академії.
4. Керівник органу, установи, організації здійснює призначення на посаду випускника Національної академії відповідно до штатного розпису з урахуванням вимог, зазначених у пункті 1 цього Положення.
5. За згодою органу, установи, організації, які направили працівника на навчання, та особи, яка навчається в Національній академії, можливе переміщення слухача у період його навчання у кадровому резерві зазначеного органу, установи, організації, або зарахування до кадрового резерву іншого органу, установи, організації з укладенням відповідного договору-направлення та наступним працевлаштуванням.
6. Національна академія за погодженням із Секретаріатом Кабінету Міністрів України та Секретаріатом Президента України видає випускникові Національної академії направлення на роботу за зразком згідно з додатком 1, про що інформує Головдержслужбу та орган, установу, організацію, до яких направлено випускника. У направленні зазначається строк прибуття випускника до місця призначення.
(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 р. N 547)
За згодою органу, установи, організації, які направили працівника на навчання та за погодженням із Секретаріатом Кабінету Міністрів України та Секретаріатом Президента України випускникові Національної академії може бути видане направлення на роботу до іншого органу, установи, організації. Підставою для видачі такого направлення є протокол про припинення за згодою сторін дії договору-направлення та письмове підтвердження про працевлаштування випускника Національної академії.
(пункт 6 доповнено новим абзацом другим згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 р. N 563,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)
Випускник Національної академії, який навчався за державним замовленням, зобов'язаний відпрацювати на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування безпосередньо після закінчення Національної академії не менш як п'ять років.
7. Пункт 7 виключено
(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 25.06.2008 р. N 563)
8. Випускник Національної академії може не розпочати роботу за направленням з поважних причин, визначених в установленому порядку. Поважною причиною є також вступ випускника до закордонного навчального закладу для подальшої підготовки у галузі знань "державне управління", а також прийняття на науково-педагогічну чи наукову роботу в цій галузі.
(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 р. N 563)
9. Орган, установа, організація у місячний строк після прибуття випускника Національної академії надсилає Національній академії і Головдержслужбі повідомлення за зразком згідно з додатком 2.
(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з   постановою
  Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 р. N 547)
10. Контроль за працевлаштуванням випускників Національної академії здійснюють Національна академія і Головдержслужба.
11. У разі неприбуття випускника Національної академії за направленням без поважної причини або його відмови від перебування на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування протягом п'яти років після закінчення Національної академії випускник зобов'язаний відшкодувати державі вартість навчання в Національній академії в установленому порядку.
(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з   постановою
  Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 р. N 547)
 
Додаток 1
до Положення


Зразок
НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ N
_________________________________________________________________
                                                                (прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________________________________________
який(а) в 200_ р. закінчив(ла) Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю
"_____________________________________________", отримав(ла) диплом
                                                      (повна назва)
державного зразка, кваліфікацію
"________________________________________________________________"
                                                                            (повна назва)
і за погодженням із Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Секретаріатом Президента України направляється в розпорядження
________________________________________________________________
(повна назва органу державної влади, органу місцевого самоврядування, установи, організації)
________________________________________________________________
відповідно до Положення про працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 468.
Дата прибуття до місця призначення ___ ____________ 200_ р.


Президент Національної академії
державного управління
при Президентові України

_____________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)
М. П.    
    ___ ____________ 200_ р.


(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 р. N 547,
від 25.06.2008 р. N 563) 
Додаток 2
до Положення


Зразок
ПОВІДОМЛЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ
до направлення на роботу N ____ до направлення на роботу N ____
від ___ ____________ 200_ р. від ___ ____________ 200_ р.
(підлягає поверненню до Головдержслужби в місячний строк) (підлягає поверненню до Національної академії в місячний строк)
________________________________
(повна назва органу державної влади, органу місцевого самоврядування, установи, організації)
________________________________
________________________________ ________________________________
(повна назва органу державної влади, органу місцевого самоврядування, установи, організації)
________________________________
________________________________
повідомляє Головдержслужбу, що випускник(ця) Національної академії державного управління при Президентові України 200_ року повідомляє Національну академію, що випускник(ця) Національної академії державного управління при Президентові України 200_ року
________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
_______________________________, ________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
_______________________________,
який(а) до навчання займав(ла) посаду державного службовця (посадової особи місцевого самоврядування) або був(ла) зарахований(а) до кадрового резерву в який(а) до навчання займав(ла) посаду державного службовця (посадової особи місцевого самоврядування) або був(ла) зарахований(а) до кадрового резерву в
________________________________
(повна назва органу державної влади, органу місцевого самоврядування, установи, організації)
________________________________
________________________________ ________________________________
(повна назва органу державної влади, органу місцевого самоврядування, установи, організації)
________________________________
________________________________
працевлаштований(а) на посаді працевлаштований(а) на посаді
________________________________
________________________________
(назва та категорія посади) ________________________________
________________________________
(назва та категорія посади)
________________________________
________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника) ________________________________
________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника)
____________
        (підпис)
        М. П. ____________
        (підпис)
        М. П.
___ ____________ 200_ р. ___ ____________ 200_ р.
(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 р. N 563)
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2004 р. N 468


ПЕРЕЛІК
органів, установ, організацій, у яких у 2008 - 2012 роках проводиться стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, що навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "державне управління"
Органи, установи, організації для проведення стажування Квота для щорічного направлення слухачів Національної академії на стажування, кількість осіб
Секретаріат Кабінету Міністрів України 25
Мінагрополітики 6
Мінприроди 6
Мінекономіки 9
Мінпаливенерго відповідно до укладених договорів-направлень
МЗС 10
МКТ 7
МНС 6
МОН 5
МОЗ 6
Мінпраці 4
Мінпромполітики 6
Мінтрансзв'язку 6
Мінсім'ямолодьспорт 15
Мінфін 6
Мін'юст 6
Мінрегіонбуд 5
МВС відповідно до укладених договорів-направлень
Мінвуглепром 2
Мінжитлокомунгосп 5
Міноборони відповідно до укладених договорів-направлень
Держкомархів 1
Держводгосп 4
Держкомзем 4
НАЕР 4
Держгірпромнагляд 3
Держкомнацрелігій 4
Держкомтелерадіо 12
Держкомлісгосп 2
Держкомрезерв 4
Держкомветеранів 4
Держспоживстандарт 2
Держкомстат 4
Пенсійний фонд України 3
ГоловКРУ 3
Антимонопольний комітет 2
ДПА 6
Державна судова адміністрація 5
Держмитслужба 6
Держкомпідприємництво 6
Держфінпослуг 4
НКРЕ 3
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 5
Фонд державного майна 5
Головдержслужба 21
Держкомрибгосп 2
Укравтодор 2
Держкомветмедицини відповідно до укладених договорів-направлень
Держекспортконтроль 1
Держінвестицій 3
Держфінмоніторинг 2
Держатомрегулювання відповідно до укладених договорів-направлень
НКАУ 2
Територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади 4 (на кожний підрозділ)
Рада міністрів Автономної Республіки Крим 6
Київська міськдержадміністрація 20
Севастопольська міськдержадміністрація 6
Обласні держадміністрації 16 (на кожну держадміністрацію)
Районні держадміністрації (за визначенням обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій) 4 (на кожну держадміністрацію)
Обласні, міські ради міст загальнодержавного і обласного значення та їх виконавчі органи до 6 на кожну місцеву раду (за домовленістю)
Інші органи, установи, організації за домовленістю


(Перелік у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 25.06.2008 р. N 563)
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2004 р. N 468


ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. Пункт 3 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. N 283 (ЗП України, 1994 р., N 8, ст. 213; 1995 р., N 1, ст. 21; 1996 р., N 20, ст. 580; Офіційний вісник України, 1997 р., число 33, с. 24, число 39, с. 13; 1999 р., N 29, ст. 1476; 2000 р., N 22, ст. 900; 2002 р., N 21, ст. 1045), доповнити абзацом такого змісту:
"час навчання в Національній академії державного управління при Президентові України за денною формою, якщо до вступу в Академію випускник перебував на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування і після закінчення навчання повернувся на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування або вступив до аспірантури чи докторантури Академії з відривом від роботи".
2. У Положенні про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. N 167 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 7, с. 57; 2002 р., N 20, ст. 979):
у пункті 6 слова і цифри "затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. N 619" замінити словами і цифрами "затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 468";
у другому реченні абзацу четвертого пункту 7 слова "дистанційною та екстернатною" замінити словами "заочно-дистанційною";
у тексті Положення слова "Української Академії державного управління при Президентові України" замінити словами "Національної академії державного управління при Президентові України".

 
© 2019 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com