Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Середа, 26 Лютий 2020 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення
Неліпинської   сільської   ради
“ Про встановлення ставок єдиного податку для
суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності”

    Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 р. № 1160-IV та Закону   України   «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» від 04 листопада 2011р. № 4014-VІ, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 № 308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення   Неліпинської   сільської   ради   « Про   встановлення   ставок   єдиного   податку   для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності », як регуляторного акту.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку планується
врегулювати шляхом прийняття рішення
Єдиний податок – один із значних джерел наповнення доходної частини місцевого бюджету, яка направляється насамперед на фінансування бюджетної сфери.
Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» визначено наступне:
Юридична   особа чи фізична особа  підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим Податковим кодексом України, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному вищезгаданим кодексом.
Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та у відсотках до доходу (відсоткові ставки).
Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему                   оподаткування , залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць.
У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.
У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності  особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених Податковим кодексом України, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.
Прийняття ставок єдиного податку згідно   до рішення призведе до збільшення надходжень до місцевого бюджету Неліпинської ради.
Важливість проблеми полягає в тому, що від рівня ставок єдиного податку залежить розвиток підприємництва в територіальній громаді і наповнення сільського бюджету.

2. Цілі регулювання.
Основною метою даного регулювання є виконання вимог Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності».
Цілями регулювання є:
      - встановлення ставок єдиного податку для субєктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності»;
      - отримання додаткових надходжень до місцевого бюджету;
      - збалансування інтересів суб’єктів господарювання, які застосовують   спрощену систему оподаткування ”, громадян та органів влади.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей
У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно розглянути такі можливості як:
        - не встановлення ставок єдиного податку;
        - встановлення ставок єдиного податку.

Податковим кодексом України визначено, що у разі якщо сільська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки та збори справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням мінімальної ставки місцевих податків та зборів.
Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» установлено, що рішення відповідних сільських, селищних, міських рад про встановлення ставок єдиного податку, прийняті на виконання цього Закону, застосовуються, як виняток із положень підпункту 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 цього Кодексу, з 1 січня 2012 року.
Мінімальна ставка єдиного податку становить:
1) для першої групи платників єдиного податку 
1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати;
2) для другої групи платників єдиного податку 
2 відсотки розміру мінімальної заробітної плати.
Не прийняття даного рішення приведе до значних втрат бюджету.
Таким чином, видно усі переваги необхідності встановлення ставок єдиного податку.

4. Механізм розв’язання проблеми
Представленим проектом регуляторного акту детально регламентовані розміри ставок єдиного податку для конкретних видів діяльності.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених
цілей у разі прийняття запропонованого
регуляторного акта
Прийняття вищезазначеного рішення сільської ради надає можливість:
- отримати додаткові надходження до місцевого бюджету;
- збільшити обсяги видатків для забезпечення фінансування   повноважень сільської ради.
На досягнення цілей у разі прийняття цього рішення можуть вплинути такі негативні зовнішні фактори, як:
- неплатежі суб’єктів підприємницької діяльності;
- зменшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності, що обрали спрощену систему оподаткування.
Позитивними факторами будуть:
- додаткові надходження до місцевого бюджету;
- додаткові надходження до державних цільових фондів;
- здійснення планування та видатків за рахунок додаткового надходження єдиного податку при формуванні місцевого бюджету.
6. Аналіз вигод та витрат

Очікувані вигоди та витрати через прийняття регуляторного акта

Неліпинська сільська рада
          ВИГОДИ

ОПИС
У зв’язку із набиранням чинності Глави 1.Спрощена система оподаткування обліку та звітності Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності», виникла необхідність у прийнятті   рішення Неліпинської сільської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для субєктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності»

ОЦІНКА
Забезпечить додаткові надходження до сільського бюджету в розмірі більше 16 тис.грн. в рік.
Можливість збільшення витрат на фінансування соціальної сфери.
Стимулювання розвитку підприємництва.

          ВИТРАТИ
ОПИС
Запровадження проекту рішення не потребує додаткових витрат

ОЦІНКА
---

СПД – фізичні особи
          ВИГОДИ
ОПИС
Диференціація ставок.
Прозорість дій місцевих органів влади.

ОЦІНКА
Збільшення кількості робочих місць.
Покращення соціального забезпечення населення
Прозорість прийняття рішення щодо встановлення ставок єдиного податку.

          ВИТРАТИ
ОПИС
Можливе незначне збільшення ставки податку по окремих видах діяльності.

ОЦІНКА
---

7. Обґрунтування строку дії запропонованого
регуляторного акту
Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений, із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

8. Показники результативності регуляторного акту
Показники результативності зазначеного рішення - статистичні показники, пов’язані з дією акту, а саме:
- 111 — кількість   зареєстрованих   суб’єктів господарювання , які застосовують спрощену   систему   оподаткування , обліку та звітності   ,   з них :
- 5 - зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб;
- 96 - фізичних осіб, що працюють за спрощеною системою оподаткування;
- 56 456 грн.   -   сума сплаченого ними єдиного податку.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися
відстеження результативності акту:
Цільова група: фізичні особи-підприємці – платники єдиного податку.
Базове відстеження результативності регуляторного акту   – 2-й квартал 2012 року.
Повторне відстеження результативності рішення сільської ради буде здійснено через рік після набрання   ним чинності.
Заходи:
- аналіз надходження єдиного податку до сільського бюджету;
- відстеження динаміки кількості фізичних осіб – підприємців, які сплачують єдиний податок.

 
© 2020 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com