Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Четвер, 14 Листопад 2019 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

  Оголошує набір слухачів на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів з напряму „Державне управління” за спеціальністю „Державна служба”.
Спеціалізації:
адміністративний менеджмент;
економіка;
кадровий менеджмент;
територіальне управління та місцеве самоврядування.
Надсилаємо загальну інформацію щодо умов та вимог вступу до названого навчального закладу.


Умови вступу до магістратури
Загальна інформація

Порядок прийому на навчання   за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю „Державна служба” галузі знань „Державне управління” затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789.
Спеціалізації:
адміністративний менеджмент;
економіка;
кадровий менеджмент;
територіальне управління та місцеве самоврядування.
Для навчання за денною формою приймаються особи, що:
      1)працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш   як   один   рік,   займають,   як правило, посади п'ятої-сьомої категорії, не досягли 45 років;
2)працюють в установах і організаціях,   на   які   поширюється дія   Законів України „Про державну службу” і „Про службу в органах   місцевого самоврядування” та зараховані до кадрового резерву для прийняття на державну службу чи службу   в органи   місцевого     самоврядування, мають загальний трудовий     стаж   не   менш   як   один   рік після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, не досягли 45 років;
3)закінчили у році вступу вищий навчальний   заклад третього або   четвертого рівня акредитації та отримали диплом з відзнакою, не досягли 35 років (за рекомендацією державної екзаменаційної комісії вищого навчального закладу).
Для навчання за заочною формою приймаються особи, зазначені у підпунктах 1 і 2 цього оголошення.
Крім цього ІФНТУНГ здійснює набір на договірних умовах за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю „Державна служба” за окремими угодами між університетом та юридичними особами (фізичними особами).  
Термін навчання : за денною формою   – 12 місяців; за заочною – 22 місяці.

Вступники подають такі документи :
заяву;
направлення до вищого навчального закладу;
особову картку форми П-2 ДС (для державних службовців);
автобіографію;
медичну довідку форми № 086-у;
копію диплома про вищу освіту та додатка, завірену нотаріально;
копію трудової книжки, завірений у встановленому порядку;
6 фотокартки розміром 3х4 см;
4 конверти;
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, засвідчену в установленому порядку;
Паспорт та військовий квиток вступник подає особисто.
Документи приймаються з 1 червня до 15 липня щороку.

Вступні випробування проводяться з 16 до 25 липня щороку.
Відбір вступників на навчання здійснюється за результатами вступних іспитів з основ держави і права, основ економіки та співбесіди на конкурсній основі в розрізі конкурсних груп з врахуванням набраної суми балів.
Відбір вступників з числа випускників вищих закладів освіти поточного року, які отримали диплом з відзнакою, здійснюється за співбесідою за окремим конкурсом в межах квоти, виділеної приймальною комісією. Співбесіда проводиться з метою визначення рівня підготовки з соціально-економічних, історико-культурних, політико-правових питань та проблем державного управління.
Зарахування на навчання проводиться щороку до 1 серпня.  

Адреса приймальної комісії: 76010 м. Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 13.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0342) 77-63-40, 77-63-38. E-mail:fuid@ua.fm

 
© 2019 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com